Haaihaai! (help, waar?)
Dagdag!
Doedoei!
Hoihoi!
Doegdoeg!
Byebye (zwaaizwaai…)

Wie biedt alternatief voor de dubbelop-groet

Waaromwaarom groeten we sinds de eeuwwisseling dubbelop? Een anglicisme? Het lijkt iets Randstedelijks. Nog nooit uit Brabant, Limburg of het oosten houdoehoudoe, haiehaie en aju-aju gehoord.

Haaihaai is een dubbelop-groet die extra welkom impliceert?Haaihaai… wat is de meerwaarde? Extra warmte, extra welkom, extraextra? Wie het weet, mag het zeggen. Tips hoe we een alternatief populair maken (de meest effectieve manier om de dubbelopgroet te elimineren), zijn ook van harte welkom. Kziejekzieje!

(Visited 50 times, 1 visits today)